WeChat thử nghiệm nền tảng phát triển của Donut, hỗ trợ các chương trình nhỏ để viết mã

12 20 2022

Theo tin tức ngày 18 tháng 12, WeChat gần đây đã bắt đầu thử nghiệm một nền tảng phát triển có tên Donut, nền tảng này đáp ứng các nhu cầu khác nhau của toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm bao gồm phát triển, triển khai và phân tích trải nghiệm sản phẩm. Nó hiện đã mở bản beta công khai miễn phí trong thời gian giới hạn.

WeChat: Siêu ứng dụng làm thay đổi thế giới mạng Trung Quốc - MarketingTrips

Theo tài liệu chính thức của Donut, nền tảng này bao gồm các tính năng sau:

Khung đa thiết bị đầu cuối: Hỗ trợ sử dụng cú pháp gốc của các chương trình nhỏ để viết mã một lần, biên dịch nhiều thiết bị đầu cuối và phát triển nhiều thiết bị đầu cuối.

Quản lý danh tính: Một vài dòng mã có thể nhanh chóng nhận ra xác thực danh tính và quản lý người dùng ứng dụng và applet.

Cổng bảo mật: Cung cấp khả năng tăng tốc mạng yếu, chống trèo và chống trượt, quản lý lưu lượng và các khả năng khác, đồng thời đảm bảo toàn diện hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và ổn định.

Phân tích trải nghiệm sản phẩm: Hiểu rõ các vấn đề của sản phẩm từ góc độ của người dùng thực, tìm ra những thiếu sót trong trải nghiệm sản phẩm, đồng thời cải thiện tỷ lệ giữ chân và chuyển đổi của người dùng.

Trong số đó, khung đa thiết bị đầu cuối của Donut là một khung hỗ trợ phát triển các ứng dụng di động bằng cách sử dụng cú pháp riêng của các applet. Các nhà phát triển có thể viết mã một lần và biên dịch chúng thành các applet, ứng dụng Android và iOS tương ứng để đạt được sự phát triển đa thiết bị đầu cuối; nó có thể giúp các doanh nghiệp giảm hiệu quả ngưỡng kỹ thuật đối với phát triển ứng dụng đa thiết bị đầu cuối và chi phí R&D, cũng như nâng cao hiệu quả phát triển và kinh nghiệm phát triển.

Dựa trên khung này, các nhà phát triển có thể xây dựng các applet thành các ứng dụng di động có thể chạy độc lập hoặc xây dựng các applet thành các mô-đun kinh doanh chạy trong các ứng dụng gốc. Khung này cũng hỗ trợ biên dịch có điều kiện và các nhà phát triển có thể linh hoạt xây dựng các mô-đun ứng dụng đa thiết bị đầu cuối theo yêu cầu, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp để xây dựng các ứng dụng di động trong các tình huống kinh doanh khác nhau.

Donut hiện đang mở bản beta công khai miễn phí trong thời gian giới hạn. Cổng bảo mật, phân tích trải nghiệm sản phẩm và quản lý danh tính là những sản phẩm phải trả phí, được sử dụng miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm công khai. Sau khi hết thời gian miễn phí trong thời gian giới hạn, nó sẽ bị tính phí theo giá của nền tảng.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team