Thị trường dịch vụ vận hành 1688 đã đưa ra "Kế hoạch dịch vụ ngôi sao" 

2 25 2023

1688 ra thông báo cho biết, nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ vận hành 1688 phục vụ thương nhân 1688 tốt hơn trong thời đại mới, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thương mại điện tử của thương nhân 1688, nâng cao năng lực dịch vụ và sản phẩm để thu hút khách hàng, thị trường dịch vụ vận hành 1688 ra mắt thị trường dịch vụ vận hành 1688. "Kế hoạch dịch vụ ngôi sao" để giúp Nhà cung cấp dịch vụ vận hành phù hợp với nhu cầu dịch vụ vận hành của người bán, để cung cấp dịch vụ vận hành của bên thứ ba thuận tiện và đáng tin cậy hơn cho người bán.

Yêu cầu về trình độ đối với chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ ngôi sao: Công ty cung cấp dịch vụ đã định cư trên thị trường dịch vụ vận hành 1688 và đặt cọc 100.000 nhân dân tệ; người nộp đơn có đủ điều kiện công ty hợp pháp và đã được thành lập hơn một năm; công ty cung cấp dịch vụ hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty có tình trạng tín dụng tốt, không có hồ sơ xấu hoặc hồ sơ tác động xấu đến tín dụng xã hội trên nền tảng 1688; 1688 cửa hàng do dịch vụ phục vụ đang hoạt động tốt và không có khiếu nại hay vi phạm lớn nào.

Vào năm 2022, chứng nhận sao của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được điều chỉnh thành mỗi năm tài chính một lần và kết quả chứng nhận sao sẽ được công bố vào giữa tháng 4 và kết quả chứng nhận sao của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được công bố trên thị trường dịch vụ vận hành 1688. Vào năm 2022, ngày 31 tháng 3 sẽ là hạn chót nhận chứng chỉ (thời gian truy cập sẽ kết thúc vào lúc 18:00 ngày 20 tháng 3).

Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận sao tập trung vào quy mô thị trường, chất lượng dịch vụ và khả năng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ (việc cải thiện khả năng hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ, cụ thể là: hoạt động dữ liệu, hoạt động của cửa hàng, tiếp thị kỹ thuật số, hoạt động hàng hóa, hoạt động của người mua và khả năng chuỗi cung ứng tương ứng với sáu chiều Hiệu suất dữ liệu vận hành trực tuyến), để đánh giá khả năng vận hành tổng thể của 1688 nhà cung cấp dịch vụ vận hành, sau đó chia điểm của nhà cung cấp dịch vụ thành năm sao, từ hai sao đến sáu sao.

Đối với đánh giá chứng nhận của các nhà cung cấp dịch vụ sao, các quy tắc chỉ ra rằng xếp hạng sẽ được chia thành các sao theo điểm toàn diện của trọng số chỉ số đánh giá.

Điểm toàn diện = xếp hạng số lượng giao dịch đặt hàng trực tuyến * 40% + xếp hạng số lượng khách hàng đặt hàng trực tuyến * 20% + xếp hạng số lượng khách hàng dịch vụ * 20% + xếp hạng quy mô khách hàng dịch vụ * 10% + xếp hạng xếp hạng khách hàng chất lượng dịch vụ * 10% + điểm cộng (bất kỳ). Điều đáng chú ý là thứ hạng trong các chỉ số đánh giá được tính bằng cách đảo ngược điểm số.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team