Quản lý tình trạng đơn hàng

11 13 2020

1. Theo dõi nhanh các thông tin cập nhật mới nhất về đơn hàng

 tại đây https://customer.panama1688.com/

2. Theo dõi tiến độ các đơn hàng về trong danh sách đơn hàng order:

tại: https://customer.panama1688.com/Order

3. Panama1688 cho phép Khách hàng có ghi chú riêng trên đơn hàng của mình. Ghi chú này chỉ có khách hàng nhìn thấy. Panama1688 cũng cung cấp chức năng tìm đơn theo ghi chú riêng để Khách hàng có thể chủ động tùy biến việc quản lý đơn hàng của mình.

Ví dụ: Khách hàng điền ghi chú riêng tương ứng với mã đơn hàng bán hàng cho khách của mình. Khi đó, để xem tình trạng đơn hàng nhập tương ứng với mã đơn bán, bạn chỉ cần tìm theo ghi chú riêng để dễ cập nhật tình trạng.

Hướng dẫn quản lý tình trạng đơn hàng trên kênh Youtube Panama1688

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com