Apple đổi tên sản phẩm MacBook thành 'Laptop'

10 10 2022

Apple dường như đang thực hiện các thay đổi đối với một số thương hiệu của mình, cụ thể là cách gọi các sản phẩm MacBook của mình. Trước đó, Apple đã chính thức gọi MacBook Air và MacBook Pro là "Mac notebooks" hay chỉ "notebooks", một thuật ngữ tương đối lỗi thời trong ngành công nghiệp máy tính xách tay. Nhưng bây giờ, Apple đang chuyển sang thuật ngữ "Laptop", với các trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của Apple, các bài báo trong Bộ phận hỗ trợ của Apple và thậm chí cả hệ điều hành Mac sử dụng thuật ngữ mới.

Trong tuần qua, 9to5Mac đã nhận thấy rằng bài viết Hỗ trợ của Apple đã được cập nhật để bắt đầu sử dụng "Mac laptops" hoặc "laptops" thay vì "notebooks" và hàng chục bài viết đã được cập nhật, ít nhất là trên trang chính thức của Hoa Kỳ. 

Cửa hàng trực tuyến của Apple dường như cũng đã được cập nhật, với nhiều trang trong phần Mac hiện sử dụng "laptop" thay vì "notebooks".

Ngoài ra, đối với macOS Ventura vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, khi thiết lập MacBook Air / MacBook Pro mới, nó cũng sẽ được gọi là "X-and-X Laptop" thay vì "X-and-X MacBook" như mặc định.

Apple vẫn chưa chính thức thừa nhận sự thay đổi từ ngữ này, nhưng theo 9to5Mac việc thay đổi từ ngữ của Apple là một bước đi đúng hướng. Ngày nay việc gọi máy tính xách tay là "Notebook" đã lỗi thời và các nhà sản xuất PC khác hiện nay thường gọi máy tính xách tay của họ là "Laptop".

 

Phiên dịch: Panama1688 Team