Giám đốc điều hành Tập đoàn Alibaba Wu Yongming cũng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tập đoàn Taotian

12 23 2023

   Ngày 20/12, Alibaba thông báo ông Wu Yongming, Giám đốc điều hành Tập đoàn Alibaba và Chủ tịch Tập đoàn Taotian, sẽ đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành Tập đoàn Taotian. Kể từ đó trở đi, Wu Yongming sẽ đồng thời nắm giữ ba vị trí Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn Taotian và Tập đoàn Trí tuệ đám mây Alibaba, điều này sẽ giúp dẫn dắt sự chuyển đổi của Taotian bằng đổi mới công nghệ, đảm bảo rằng tập đoàn tập trung vào chiến lược cốt lõi. -thương mại và đám mây, đồng thời hình thành lệnh thống nhất và Cường độ cao tiếp tục đầu tư.

   Cùng ngày, Tsai Chongxin, chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Alibaba, đã thông báo về việc bổ nhiệm thông qua một bức thư gửi toàn thể thành viên. Ông viết trong thư: "Thời đại mới đòi hỏi những thay đổi mới về chiến lược và hệ thống tổ chức. Đối mặt với quá khứ, đối mặt với tương lai và thay đổi chính mình. Tôi tin rằng Alibaba sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi của mình sau khi trải qua vòng thay đổi này."

 

   

   Alibaba đã tiến hành thay đổi tổ chức vào tháng 3 năm nay, Tsai Chongxin và Wu Yongming chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba vào tháng 9. Sau đó, Wu Yongming tuyên bố thành lập hai trọng tâm chiến lược là "người dùng là trên hết, do AI điều khiển" và tổ chức kinh doanh xung quanh hai trọng tâm này, định hình lại các ưu tiên chiến lược kinh doanh, đồng thời tiến hành cải cách để trẻ hóa đội ngũ quản lý. 

   Vào tháng 11, tại cuộc gọi hội nghị kết quả hàng quý của Alibaba, Wu Yongming lần đầu tiên tiết lộ bản đồ chiến lược mới với thế giới bên ngoài, làm rõ các ưu tiên quan trọng của Alibaba trong 10 năm tới theo ba hướng: kinh doanh nền tảng Internet dựa trên công nghệ, công nghệ dựa trên AI kinh doanh, một mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Ông tuyên bố rằng đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi, tập đoàn Alibaba sẽ duy trì trọng tâm dài hạn và nguồn lực cường độ cao cũng như đầu tư R&D. Đồng thời, mỗi doanh nghiệp sẽ là một đơn vị kinh doanh độc lập và đối mặt với thị trường một cách độc lập.

   Vào cuối tháng trước, Wu Yongming đã đưa ra những nhận định và lựa chọn về định hướng chiến lược của Alibaba Cloud, xác định rằng Alibaba Cloud sẽ thực hiện chiến lược ưu tiên đám mây công cộng, dựa trên AI trong 5 năm tới và thực hiện những điều chỉnh mạnh mẽ đối với đội ngũ quản lý kinh doanh . Ông tin rằng Alibaba ngày nay đang phải đối mặt với những công nghệ mới đang phát triển nhanh chóng cũng như những thay đổi mới và kỳ vọng mới trên thị trường. Dù trong quá khứ bạn có thành công đến đâu thì bạn cũng phải lật lại quá khứ và đánh thức tâm lý khởi nghiệp.

   Sau nhiều tháng thay đổi, trọng tâm chiến lược và con đường phát triển mới của Alibaba đã được thể hiện rõ ràng. Khi Wu Yongming "nắm bắt" Taotian và Alibaba Cloud, việc hình thành Alibaba tập trung vào phát triển kinh doanh cốt lõi mang tính chiến lược về cơ bản đã thành hình. Alibaba tin rằng điều này sẽ giúp dẫn dắt sự chuyển đổi của Taotian bằng đổi mới công nghệ và đảm bảo sự chỉ huy thống nhất cũng như đầu tư liên tục cường độ cao vào thương mại điện tử và đám mây, hai ưu tiên chiến lược của tập đoàn.

   Dai Shan, cựu Giám đốc điều hành của Tập đoàn Taotian, sẽ hỗ trợ thành lập Công ty quản lý tài sản của Tập đoàn Alibaba: "Đây là chức năng kinh doanh mới sau quá trình chuyển đổi của Alibaba".

   Tsai Chongxin cũng nêu trong thư của nhân viên: “Trong 3 tháng kể từ khi Wu Yongming đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba, ông ấy đã thúc đẩy toàn diện công cuộc cải cách trẻ hóa đội ngũ quản lý. Tiếp theo, chúng tôi sẽ kích hoạt toàn diện đội ngũ quản lý trẻ đã được được đào tạo từ cấp cơ sở và đã nổi lên để tạo ra môi trường đổi mới cho giới trẻ.”

 

   Đính kèm: Toàn văn thư của toàn thể nhân viên

"Không đổi duy nhất là sự thay đổi, chúng ta hãy khơi dậy tinh thần tái khởi nghiệp!"

   Người dân Ali thân mến,

   Một vòng thay đổi công nghệ mới đã bắt đầu, vừa là thách thức vừa là cơ hội. Thời đại mới đòi hỏi những chiến lược mới và những thay đổi về hệ thống tổ chức. Đối mặt với quá khứ, đối mặt với tương lai và thay đổi chính mình, tôi tin rằng Alibaba, công ty đã trải qua vòng thay đổi này, sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi của mình giống như bất kỳ thời điểm nào trước đây.

   Tôi xin thông báo rằng Hội đồng quản trị của Tập đoàn Alibaba đã quyết định sau khi thảo luận:

   Để thúc đẩy sự phối hợp chiến lược hiệu quả và đầu tư nguồn lực cường độ cao vào các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi của tập đoàn, Wu Yongming, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba và Chủ tịch Tập đoàn Taotian, sẽ đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành của Tập đoàn Taotian.

   Để tối ưu hóa lợi nhuận trên vốn và nâng cao giá trị cổ đông, Ủy ban Quản lý vốn của Tập đoàn đã ủy quyền thành lập một công ty quản lý tài sản. Dai Shan sẽ hỗ trợ tập đoàn thành lập Công ty quản lý tài sản của Tập đoàn Alibaba và thành lập đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

   Ba tháng sau khi Wu Yongming đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba, ông đã làm rõ trọng tâm chiến lược và các lựa chọn ưu tiên của toàn tập đoàn, đưa ra những lựa chọn chắc chắn xung quanh hoạt động kinh doanh chính, đồng thời thúc đẩy toàn diện công cuộc cải cách trẻ hóa đội ngũ quản lý. Việc bổ nhiệm Wu Yongming làm vị trí số 1 của cả Alibaba Cloud và Taotian sẽ giúp dẫn dắt sự chuyển đổi của Taotian bằng đổi mới công nghệ và giúp đảm bảo sự chỉ huy thống nhất của tập đoàn cũng như đầu tư liên tục cường độ cao vào thương mại điện tử và đám mây, hai ưu tiên chiến lược của tập đoàn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ kích hoạt đầy đủ đội ngũ quản lý trẻ đã được đào tạo ở cấp cơ sở và đang phát triển để tạo môi trường đổi mới cho giới trẻ.

   Là thành viên trong 18 nhóm sáng lập của Alibaba, Dai Shan đã làm việc ở tuyến đầu của công ty trong hơn 20 năm và đã cống hiến rất nhiều nỗ lực cho việc thành lập và phát triển của công ty. Trong quá trình Taotian Group quay trở lại với người dùng, quay lại Internet và quay trở lại phổ thông Taobao, Dai Shan đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc chuẩn bị thành lập công ty quản lý tài sản tập đoàn là một chức năng kinh doanh mới sau quá trình chuyển đổi của Alibaba, đòi hỏi tinh thần tiên phong và năng lực cơ cấu tổ chức mạnh mẽ, Dai Shan sẽ phát huy hết chuyên môn của mình và tiếp tục tạo ra giá trị cho công ty.

   Những điều chỉnh trên có hiệu lực ngay lập tức.

   Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu quá trình khởi nghiệp. Trong tương lai, chúng ta sẽ tự hào về những thay đổi của ngày hôm nay. Cố lên, người dân Alibaba!

   Tsai Chongxin

   Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba

   Ngày 20 tháng 12 năm 2023

 

Phiên dịch: Panama1688 Team