Tmall tối ưu hóa và điều chỉnh các quy tắc sản phẩm mới 

1 31 2023

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, nền tảng Tmall đã đưa ra thông báo về việc thay đổi "Quy tắc sản phẩm mới của Tmall". Theo thông báo, để tối ưu hóa trải nghiệm sản phẩm mới cho người mua và nâng cao hiệu quả hoạt động của sản phẩm mới cho người bán, Tmall có kế hoạch tối ưu hóa và điều chỉnh "Quy tắc sản phẩm mới của Tmall". Các quy tắc này được công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 và dự kiến sẽ có hiệu lực dần dần vào ngày 10 tháng 2 năm 2023.

China's JD.com sues Alibaba's Tmall over unfair competition - Business -  Chinadaily.com.cn

Thông báo cho thấy sau khi thay đổi, các sản phẩm mới của Tmall đề cập đến các sản phẩm thuộc một danh mục cụ thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của sản phẩm mới trong một khoảng thời gian cụ thể kể từ ngày chúng được ra mắt lần đầu tiên trên nền tảng.

Khoảng thời gian cụ thể bắt đầu từ ngày cùng một sản phẩm trên nền tảng được ra mắt lần đầu tiên trên Tmall và kết thúc khi hết thời gian sản phẩm mới. Mỗi ngành hàng có quy định khác nhau về thời hạn ra sản phẩm mới. Ví dụ: nếu cửa hàng A phát hành sản phẩm a vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 và là sản phẩm có cùng kiểu mẫu với sản phẩm b (không cùng cửa hàng), trong khi đó sản phẩm b được ra mắt lần đầu tiên trên nền tảng vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 và sản phẩm tương ứng với Thời hạn sản phẩm mới của danh mục là 90 ngày; khi đó khoảng thời gian được hưởng những ưu đãi của sản phẩm mới cho cả sản phẩm a và b là từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 5 năm 2022.

Các yêu cầu cụ thể của Tmall đối với các sản phẩm mới bao gồm các điều kiện sau. Người bán và sản phẩm phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: Cửa hàng của người bán phải đáp ứng các hạn chế vi phạm được quy định trong “Quy tắc cơ bản để truy cập tiếp thị của người bán trên Tmall”, lưu trữ điểm kinh nghiệm toàn diện, hoạt động của người bán và quản lý rủi ro toàn vẹn và các yêu cầu khác, sản phẩm phải đáp ứng chất lượng sản phẩm, hạn chế vi phạm và các yêu cầu khác được quy định trong "Quy tắc cơ bản để truy cập tiếp thị của người bán trên Tmall".

Sản phẩm phải là sản phẩm chính thức đáp ứng các thông số kỹ thuật phát hành, không phải là sản phẩm phát hành lại cũ, không phải là sản phẩm đấu giá, đã qua sử dụng, không phải là sản phẩm sự kiện (phải mua hàng ngày), không phải là cửa hàng/ sản phẩm cửa hàng đặc biệt và thông tin sản phẩm không chứa "Bán đặc biệt, giải phóng mặt bằng, hết mùa, thay đổi theo mùa, đã qua sử dụng, giảm giá, không đấu giá, thời gian tạm thời, dùng thử, đầu tiên, mẫu, độc quyền" và một số từ khác.

Nếu có nhiều liên kết đến cùng một sản phẩm trong cửa hàng, thì chỉ liên kết sản phẩm được xuất bản sớm nhất mới có thể tham gia nhận dạng là sản phẩm mới. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên, nền tảng sẽ chọn sản phẩm tốt nhất để chứng nhận sản phẩm mới của Tmall dựa trên các chỉ số tổng thể như sức hấp dẫn của sản phẩm, sức mạnh giao dịch sản phẩm, sắc thái thương hiệu và đầu tư tiếp thị. Người bán có thể đăng nhập vào nền tảng vận hành sản phẩm mới để nắm thêm thông tin.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team