Quy trình tạo đơn Ký Gửi trên App Mobile Panama1688

9 29 2022

 Xin mời quý khách hàng tạo đơn ký gửi theo các hướng dẫn dưới đây: 

Cách tạo đơn hàng Ký Gửi trên App Panama1688

+ Link hướng dẫn tạo đơn Ký Gửi trên App : Click Tại Đây

+ Link hướng dẫn nhận hàng và tạo Phiếu Giao Hàng : Click Tại Đây

Vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Hướng dẫn tạo đơn Order trên App Panama1688: Xem bài Viết

Trân Trọng,                                                                                

BQT Panama1688.com