Phiếu giao hàng là gì? Tại sao tôi phải ký phiếu giao hàng

11 13 2020

 Phiếu giao hàng là chứng từ xác thực việc giao hàng của Panama1688 cho Quý khách. Khi nhận hàng, nhân viên Panama1688 sẽ gửi phiếu giao hàng, trên đó có danh sách các kiện hàng giao cho Quý khách. Quý khách cần kiểm tra đầy đủ thông tin các kiện hàng có trên phiếu trước khi ký nhận. Trong trường hợp sau khi đã ký nhận, Quý khách khiếu nại không nhận được kiện hàng đã có trên phiếu, Panama1688 sẽ không giải quyết khiếu nại của Quý khách.

Để xem danh sách các phiếu giao hàng đã giao, vui lòng truy cập tại trang Phiếu giao hàng: https://customer.panama1688.com/DeliverySlip

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com