Bước tiến mới trong việc kết nối WeChat và Taobao

2 14 2023

Theo tin tức từ Tech Planet vào ngày 7 tháng 2, theo Tin tức thương mại điện tử, Taobao gần đây đã thêm một mục lưu lượng truy cập mới trong WeChat. Nó nằm ở cuối bài viết WeChat. Sau khi nhấp vào trang Taobao tại vị trí này, bạn có thể chuyển trực tiếp từ WeChat sang truy cập Taobao để hoàn tất việc mua hàng và có thể quay lại trang chủ Taobao để duyệt thêm các sản phẩm.

Theo các báo cáo thực tế, lối vào mới này mở vào cuối năm 2022, nhưng lối vào này không dành riêng cho Taobao. Trong không gian quảng cáo ở cuối tài khoản chính thức, hầu hết các liên kết được đề xuất vẫn là từ những người bán trong hệ sinh thái WeChat hoặc trong hệ thống đầu tư của Tencent. Taobao là nền tảng chính, bên cạnh đó còn nhiều nền tảng khác chẳng hạn như Jingdong Mall, Pinduoduo, Meituan và nhiều chương trình nhỏ khác nhau trên WeChat, v.v. Các trang Taobao ít được đề xuất hơn và có một danh mục duy nhất. Hiện tại, có nhiều lối vào cho quảng cáo Taobao trên WeChat, chẳng hạn như quảng cáo Khoảnh khắc và liên kết bên ngoài trò chuyện WeChat.

Được biết, mối liên kết giữa WeChat và Taobao có thể bắt nguồn từ ngày 17 tháng 9 năm 2021. Vào thời điểm đó, WeChat đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ điều chỉnh các tiêu chuẩn quản lý đối với nội dung liên kết bên ngoài: người dùng có thể truy cập các liên kết bên ngoài từ các cuộc trò chuyện một - một và tạm thời không mở khi trò chuyện nhóm. Liên kết bên ngoài được chia sẻ với WeChat vẫn ở chế độ mật khẩu; sau khi nhấp vào liên kết bên ngoài, WeChat sẽ yêu cầu người dùng xác nhận lần thứ hai.

Hơn hai tháng sau, WeChat đã cập nhật sơ đồ tiêu chuẩn quản lý nội dung liên kết bên ngoài: người dùng có thể truy cập trực tiếp các liên kết bên ngoài của thương mại điện tử trong các cuộc trò chuyện nhóm; trong các tình huống trò chuyện trực tiếp, người dùng không còn cần phải xác nhận lần hai khi truy cập các liên kết bên ngoài.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team