Hướng dẫn ủy thác thanh toán trên taobao, 1688

11 27 2020

Kính gửi Quý khách hàng!

Các bước nhờ thanh toán khi đã ra đơn hàng trên taobao.com, tmall.com, 1688.com

Bước 1:  Chọn thanh toán cho chỉ một đơn hàng trong 1 lệnh yêu cầu thanh toán hộ hoặc chọn thanh toán 1 lúc nhiều đơn hàng (合并代付)

1.1 lệnh yêu cầu thanh toán hộ

 

Yêu cầu thanh toán hộ 1 lệnh gồm nhiều đơn hàng

Bước 2: Nhập thông tin người thanh toán hộ.

1. Thanh toán hộ 1 lệnh chứa 1 đơn hàng

2. Thanh toán hộ 1 lệnh chứa nhiều đơn hàng

Bước 3: Nhận được thông báo với hình ảnh như bên dưới là bạn đã gửi yêu cầu thành công

Trân Trọng,                                                                         

BQT Panama1688.com