500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc được ra mắt! Lần đầu tiên doanh thu vượt ngưỡng 100 nghìn tỷ! Số lượng công ty nghìn tỷ đô la đã tăng lên 12

9 8 2022

Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, ngày 7 tháng 9. Trang web của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã công bố Báo cáo 500 Doanh nghiệp Tư nhân Hàng đầu Trung Quốc năm 2022 vào ngày 7. 19 trong số 500 công ty hàng đầu có thu nhập hoạt động hơn 300 tỷ nhân dân tệ, và 5 công ty có thu nhập hoạt động hơn 600 tỷ nhân dân tệ. Có 88 doanh nghiệp có tổng tài sản vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng có 28 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đã lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. 

 

Ngoài ra, tổng thu nhập hoạt động của 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu là 38,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 9,13%; tổng số tiền nộp thuế đạt 1,37 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 7,91% tổng thu thuế của cả nước, và có 3 doanh nghiệp có một khoản nộp thuế hơn 50 tỷ nhân dân tệ. 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu có tổng số lao động là 10.941.500 người, chiếm 1,47% tổng số lao động cả nước. (Zhongxin Finance)

 

 

Phiên dịch: Panama1688 team