Về thời gian xử lý đơn hàng NCC lâu chưa phát hàng

9 13 2021

 

Kính gửi Quý khách hàng


+ Đối với các đơn hàng trong quá trình giao dịch nếu NCC thông báo 7- 10 ngày mới phát hàng thì Panama1688 sẽ thu 100% giá trị đơn hàng.
+ Đối với các đơn hàng tại thời điểm đã mua mà từ 7-10 ngày NCC không phát hàng, hoặc không xác định được chính xác thời gian phát hàng, nếu Khách hàng đồng ý chờ hàng , Panama1688 sẽ tiến hành truy thu 100 % giá trị đơn hàng .
+ Đối với các đơn hàng Khách hàng không đồng ý chờ hàng, Panama1688 sẽ tiến hành Khiếu nại người bán đòi tiền và hủy đơn khi Khiếu nại thành công.


Trân trọng,

BQT Panama1688.com