Quy định về thời gian Xử lý Khiếu Nại

11 3 2020

Kính gửi Quý khách hàng

 Sau khi mua hàng, khách hàng có thể tạo khiếu nại dịch vụ. Thời gian để nhân viên Panama1688 tiếp nhận là 01 ngày làm việc. 

 Đối với các khiếu nại cần đầy đủ các thông tin (ví dụ: ảnh chụp sản phẩm), Panama1688 sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thông tin nếu thiếu. 

 Sau khi đã có đầy đủ thông tin, Panama1688 sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên Taobao (thông thường từ 3-5 ngày). Đối với các khiếu nại khác, thời gian xử lý của Panama1688 trong vòng 01-03 ngày. 

 Trong quá trình trao đổi xử lý khiếu nại dịch vụ, khách hàng có thể comment trên khiếu nại hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline với bộ phận xử lý khiếu nại dịch vụ. 

 Để việc xử lý khiếu nại được thuận lợi, khách hàng cần nắm vững quy định & chính sách của Panama1688 và các quy định liên quan tới xử lý khiếu nại dịch vụ. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trân Trọng,                                                                                

BQT Panama1688.com