Nhận thông báo từ Panama1688

11 13 2020

1. Panama1688 gửi thông báo thông qua các kênh:

- Trên phần [Thông báo] quả chuông mới khi truy cập website

- Email ( Email mà quý khách đăng ký trên hệ thống )

- Call: 0203 999 1688

Lưu ý:

- Panama1688 sẽ gửi thông báo qua tài khoản quý khách trên Panama1688.com và email đã được xác thực đăng ký trên hệ thống.

- Panama1688 sẽ liên tục gửi các thông báo và chương trình mới về email của quý khách là chính. Khuyến khích khách hàng thường xuyên check email.

- Để giảm thiểu rủi ro email / sms gửi từ Panama1688 rơi vào spam, bạn có thể sử dụng chức năng Add to safe list trên hòm thư hoặc trên điện thoại đối với các địa chỉ của Panama1688.

Chỉnh Add to sale list

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com