Hướng dẫn tạo phiếu giao hàng

11 13 2020

Bước 1: Vào màn hình Phiếu giao. Click tạo thêm mới phiếu giao

Hiển thị màn hình tạo yêu cầu giao.

Bước 2: Chọn phương thức giao hàng, nhập địa chỉ giao hàng…

Bước 3: Tìm đến phần danh sách kiện chờ giao, tích chọn kiện hàng muốn yêu cầu giao.

Bước 4: Lưu phiếu yêu cầu giao.

 Khi khách hàng gửi yêu cầu giao thành công, nhân viên kho sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu giao cho khách hàng.

Lưu ý:

+ Panama1688 chỉ thu tiền mặt  < 2.000.000đ.

+ Phiếu giao hàng thu > 2.000.000đ khách hàng chuyển khoản vào tài khoản chính công khai của Panama1688.

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com