IDC: Đến năm 2025, chi tiêu cho CNTT trong ngành tài chính của Trung Quốc sẽ đạt 335,936 tỷ nhân dân tệ

10 12 2022

Vào ngày 10 tháng 10, IDC đã công bố một báo cáo cho biết với sự tiến bộ không ngừng của chuyển đổi kỹ thuật số trong mọi tầng lớp xã hội và sự phát triển ngày càng sâu rộng của việc xây dựng thông tin hóa, quy mô và độ phức tạp của các hệ thống CNTT đang tăng lên từng ngày.

Theo dự báo của IDC, quy mô chi tiêu cho CNTT trong ngành tài chính của Trung Quốc (bao gồm: phần mềm, phần cứng, dịch vụ CNTT, v.v.) đạt 218,602 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021 và sẽ đạt 335,936 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

Báo cáo chỉ ra rằng với sự phong phú ngày càng tăng của tài nguyên CNTT, số lượng dữ liệu giám sát cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng theo cấp số nhân, dẫn đến mức độ phức tạp quản lý ngày càng cao và nhu cầu vận hành và bảo trì thông minh ngày càng tăng. Đồng thời, hoạt động liên tục của doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào tính bảo mật, tính sẵn sàng và tính liên tục của hệ thống CNTT.

Các nhà phân tích của IDC cho biết, việc vận hành và bảo trì thông minh đang tăng tốc tiến tới giai đoạn triển khai ứng dụng quy mô lớn theo định hướng của kết quả hoạt động. Trong tương lai, với việc ứng dụng chuyên sâu của vận hành và bảo trì thông minh, các kịch bản vận hành và bảo dưỡng thông minh sẽ dần phát triển từ kịch bản đơn lẻ thành kịch bản sinh thái.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team