Kuaishou tung ra công cụ mới để thúc đẩy việc chuyển đổi đơn hàng trong phòng phát sóng trực tiếp

2 28 2023

Kuaishou gần đây đã tung ra một công cụ tiếp thị để chuyển đổi các chương trình phát sóng trực tiếp, "Lì xì dành cho thú cưng", giúp tạo bầu không khí tương tác trong phòng phát sóng trực tiếp và thúc đẩy chuyển đổi đơn hàng trong phòng phát sóng trực tiếp.

Theo lời giới thiệu, bao lì xì dành cho thú cưng là một công cụ tiếp thị mà người dẫn chương trình có thể sử dụng độc lập. Sau khi người dẫn chương trình phát bao lì xì trong phòng phát sóng trực tiếp, người dùng có thể mua bằng tiền mặt đối với hàng hóa do người dẫn chương trình tương ứng bán hoặc phân phối trong thời hạn hiệu lực của lì xì, nhưng không thể rút lì xì. Chi phí tiếp thị phát sinh bởi người dùng sử dụng bao lì xì do chủ phát sóng phát hành sẽ do chính chủ phát sóng chịu.

Theo thông báo chính thức, bao lì xì dành cho thú cưng có thể được áp dụng với các khoản giảm giá khác nhau của người bán/chủ nhà. Các quy tắc để người dùng sử dụng là: ưu tiên tính giảm giá cho một sản phẩm (áp dụng cho việc giảm giá ngay lập tức cho các sản phẩm đơn lẻ, chẳng hạn như "đóng góp của người bán" tăng đột biến trong thời gian giới hạn, v.v.);

Giảm giá cửa hàng được tính song song trên cơ sở giá ưu đãi của một sản phẩm, bao gồm phiếu giảm giá của người bán "đóng góp của người bán" và lì xì được đưa ra trong phòng phát sóng trực tiếp "tài trợ phát sóng trực tiếp" (cho cùng một đơn đặt hàng, có thể sử dụng phiếu giảm giá cửa hàng và lì xì đồng nhất, tùy theo cách nào tốt nhất) và giảm giá nền tảng (phiếu giảm giá nền tảng).

Cuối cùng, chiết khấu tài chính được tính toán từng cái một (trình tự là lì xì yêu thích "tài trợ máy chủ", tiền vàng "tài trợ nền tảng", trợ cấp tiền mặt "tài trợ nền tảng", quỹ tiêu dùng, v.v.).

Điều đáng chú ý là các thương nhân cần kích hoạt khả năng phân phối hàng hóa để kích hoạt chức năng bao lì xì; cuộc sống ảo/xuyên biên giới/địa phương và các mặt hàng khác không hỗ trợ cài đặt bao lì xì.

Người bán Kuaishou có thể đăng nhập [Kuaishou Xiaodian]-[Trung tâm tiếp thị]-[Tất cả công cụ]-[Hồng bao lì xì] trên máy tính để vào giao diện cài đặt. Các quy định cơ bản như thời gian sử dụng, sản phẩm áp dụng, ngưỡng sử dụng, mệnh giá bao lì xì, số tờ được phát, số lượng bao lì xì giới hạn cho mỗi người.

Về phía người dùng, khi phòng phát sóng trực tiếp phân phát lì xì, một cửa sổ bật lên trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ hướng dẫn người dùng nhận chúng hoặc họ có thể nhận chúng từ mặt dây chuyền tài sản ở góc trên bên phải của phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi lấy lì xì, người dùng có thể vào trang mua sản phẩm từ phòng phát sóng trực tiếp, video ngắn và lưu trữ để sử dụng.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team