Ký gửi hàng Trung Quốc như thế nào?

11 18 2020

Kính gửi Quý khách hàng

1. Định nghĩa:

Ký gửi hàng hóa Trung Quốc trên Panama1688 là Quý khách sẽ nhờ địa chỉ kho Trung Quốc của Panama1688 tại Quảng Châu để gửi hàng về đó. Panama1688 có trách nhiệm nhận hàng cho quý khách và chuyển về Việt Nam ( Hà Nội, Hồ chí minh )

2. Hướng dẫn ký gửi hàng trên Panama1688:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Mở menu vào thư mục [ Đơn hàng ]

Bước 3: Chọn thư mục [ Tạo đơn ký gửi ]

Bước 4: Điền thông tin đơn hàng ký gửi:

1. Chọn kho nhận hàng Trung Quốc Quảng Châu

2. Chọn kho nhận hàng tại Việt Nam

3. Ghi chú khách hàng: Panama1688 tạo chức năng này để Quý khách có thể lưu thông tin cần thiết quản lý theo từng mã đơn hàng.

4. Ghi chú trong kho: Những ghi chú mà Quý khách cần người nhận hàng Panama1688 chú ý khi nhận hàng.

5. Địa chỉ giao hàng: Là địa chỉ Quý khách sẽ nhận hàng khi hàng về Việt Nam

6. [+]: Khách hàng điền đẩy đủ thông tin mã vận đơn yêu cầu ký gửi: Ảnh SP, Danh mục hàng …..

7. Gửi khiếu nại: Quý khách hoàn thành 1 đơn ký gửi cho Panama1688.

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com