Làm thế nào để nhận hàng?

11 13 2020

 Khách hàng có thể nhận hàng tại kho hoặc yêu cầu Panama1688 giao hàng tới địa chỉ nhận hàng. Đối với hình thức giao hàng, Panama1688 sẽ không giao hàng ngay khi hàng về kho. Panama1688 sẽ giao hàng khi Quý khách yêu cầu giao (xem hướng dẫn yêu cầu giao tại đây) và đạt đủ điều kiện:

1. Khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền hàng còn thiếu của các đơn hàng yêu cầu giao.

2. Panama1688 và Quý khách đã thống nhất về phương thức và thời gian giao hàng nội địa (vui lòng xem chính sách và bảng phí giao hàng nội địa tại đây)

Trân Trọng,                                                                                

BQT Panama1688.com