Tập đoàn Alibaba thông báo nộp Báo cáo thường niên trên Mẫu 20-F cho năm tài chính 2024

5 24 2024

Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 23 tháng 5 năm 2024 – Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA và HKEX: 9988 (mã giao dịch HKD) và 89988 (mã giao dịch RMB)) hôm nay đã thông báo rằng họ đã nộp báo cáo thường niên trên Mẫu 20-F cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Báo cáo thường niên này có thể được truy cập dưới mục Nộp hồ sơ SEC trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty tại https://www.alibabagroup.com/en/ir/secfilings.

Công ty sẽ cung cấp một bản sao bằng giấy của báo cáo thường niên chứa các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, miễn phí, cho các cổ đông và người nắm giữ cổ phiếu ADS của mình khi có yêu cầu. Yêu cầu nên được gửi đến Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Alibaba Group, Tầng 26, Tòa tháp Một, Quảng trường Thời đại, Số 1 Phố Matheson, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Khu Hành chính Đặc biệt, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc qua email tại investor@alibaba-inc.com.

Về Tập đoàn Alibaba

Sứ mệnh của Tập đoàn Alibaba là giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng ở mọi nơi. Công ty nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng tương lai của thương mại. Alibaba hình dung rằng khách hàng của mình sẽ gặp gỡ, làm việc và sống tại Alibaba, và rằng nó sẽ là một công ty tốt kéo dài trong 102 năm.

Nguồn: alibabagroup.com

Dịch Thuật 1688Team