Alipay hỗ trợ Taobao sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán

12 13 2022

Gần đây, các kịch bản sử dụng của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã được mở rộng hơn nữa. Vào ngày 12 tháng 12, Alipay đã tham gia mạng lưới chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số với tư cách là nền tảng thanh toán đầu tiên, hỗ trợ Taobao sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán.

Phiên bản mới nhất của Ứng dụng Taobao sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán

Tại Diễn đàn thương mại kỹ thuật số Chi Giang của Triển lãm thương mại kỹ thuật số toàn cầu đầu tiên, Li Chen, Giám đốc tuân thủ của Ant Group, đã tiết lộ tiến bộ mới trong việc tham gia quảng bá đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Chức năng thanh toán nhanh ví RMB. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục mở rộng các kịch bản tiêu dùng Nhân dân tệ kỹ thuật số với các đối tác của mình. Bắt đầu từ hôm nay, Alipay sẽ dần dần mở chức năng thanh toán bằng Nhân dân tệ kỹ thuật số cho người dùng Taobao.”

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số là một đồng tiền hợp pháp kỹ thuật số do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Sau khi người dùng mở ví đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của bất kỳ tổ chức điều hành nào thông qua ứng dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, hãy sử dụng chức năng thanh toán nhanh của ví để đẩy nó sang Alipay và có thể sử dụng mức tiêu thụ đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên nền tảng và bối cảnh của dịch vụ Alipay.

Hiện tại, để tạo điều kiện cho người dùng sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên nền tảng, người dùng có thể tìm kiếm "playing with digital renminbi" (chơi với đồng nhân dân tệ kỹ thuật số) trong Ứng dụng Alipay để học các kỹ năng sử dụng và tham gia các hoạt động liên quan.

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Alipay hỗ trợ Taobao sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để thanh toán

 

Phiên dịch: Panama1688 Team