Amazon tại Nhật Bản thay đổi phí hậu cần và hoa hồng bán hàng

12 24 2022

Amazon gần đây đã thay đổi phí hoa hồng bán hàng và phí hậu cần của trung tâm mua sắm Nhật Bản, sẽ được thực hiện từ năm 2023. Trong đó, phí giao hàng hậu cần của Amazon sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Hiện tại, Amazon chia nhỏ "Phân khúc kích thước tiêu chuẩn 2" thành ba cấp độ, cụ thể là Tiêu chuẩn-2a (dưới 40cm) 434 yên mỗi kiện; Tiêu chuẩn-2b (dưới 50cm) 465 yên/kiện; Tiêu chuẩn-2c (dưới 60cm) ) 485 yên một kiện. Tất cả các khoản phí thực hiện FBA khác sẽ vẫn như cũ. Phí FBA Small and Light sẽ tăng thêm 15 yên cho mỗi mặt hàng. Phí xử lý hoàn trả FBA sẽ được loại bỏ.

Amazon Prime Day Is Coming. It Could Be the Catalyst the Stock Needs. |  Barron's

Về phí lưu kho, phí lưu kho hàng tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Trong đó, mức phí đối với quần áo, giày dép và các mặt hàng quá khổ sẽ không thay đổi; giá cho các mặt hàng nhỏ và cỡ tiêu chuẩn khác sẽ tăng 10%.

Phụ phí hàng tồn kho quá mức sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 (ngày định giá hàng tồn kho dài hạn) và ngày thanh toán đầu tiên sẽ là ngày 15 tháng 5 năm 2023. Trong số đó, phụ phí hàng tồn kho quá mức được áp dụng trong khoảng thời gian từ 271-365 ngày và 6,096 yên mỗi decim khối mỗi tháng được tính phí; phụ phí hàng tồn kho quá mức tăng lên 23,570 yên mỗi decim khối mỗi tháng khi tuổi lưu kho từ 366 ngày trở lên.

Ngoài ra, tỷ lệ chiết khấu của chương trình chiết khấu nhập kho sản phẩm mới của Amazon Logistics tại Nhật Bản sẽ tăng (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023). Khoản giảm giá khi bán hàng trên các lựa chọn mới đủ điều kiện của Amazon sẽ tăng từ mức trung bình 5% lên 10%. Amazon cũng sẽ tăng số lượng sản phẩm đủ điều kiện nhận trợ cấp và kéo dài thời gian hưởng một số lợi ích nhất định trong chương trình. Giảm giá bán hàng sẽ vẫn có sẵn cho người bán đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Phí giới thiệu của Amazon sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Tỷ lệ khuyến mại hiện tại cho Quần áo & Phụ kiện, Giày dép & Túi xách, Trang sức sẽ trở thành tỷ lệ tiêu chuẩn không có ngày hết hạn. Phí giới thiệu cho các danh mục sản phẩm khác sẽ được giữ nguyên.

Trong số đó, quần áo và phụ kiện: đối với một phần của tổng giá bán của mỗi sản phẩm không vượt quá 3.000 yên, hoa hồng bán hàng 12% được tính; đối với một phần của tổng giá bán của mỗi sản phẩm vượt quá 3.000 yên, hoa hồng 8% được tính hoa hồng bán hàng. Đối với phần tổng giá bán của mỗi mặt hàng lên tới 10.000 yên, hoa hồng bán hàng 10% được tính; đối với phần tổng giá bán của mỗi mặt hàng vượt quá 10.000 yên, sẽ tính phí hoa hồng bán hàng là 6%.

Giày, dép, túi xách: 12% hoa hồng giới thiệu trên tổng giá bán của mỗi sản phẩm không vượt quá 7.500 yên; Hoa hồng giới thiệu 6% trên một phần của tổng giá bán của mỗi sản phẩm vượt quá 7.500 yên.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team