Vận chuyển Tiết Kiệm

2 23 2021

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ của mình Panam1688 Áp dụng Chính sách Vận chuyển Tiết kiệm với nội dung chi tiết như sau:

I.Thông tin về dịch vụ: 

“Vận chuyển Tiết Kiệm”  (Trung Quốc -  Việt Nam) là dịch vụ chuyển có ưu thế vượt trội về giá thành vận chuyển so với những dịch vụ chuyển phát trước đây. 

1. Quy định sử dụng dịch vụ:

1.1. Điều kiện sử dụng dịch vụ Vận chuyển tiết kiệm:

Các đơn hàng có thể sử dụng dịch vụ VCTK khi và chỉ khi đơn hàng thuộc một trong hai trường hợp sau:

TH1: Đơn hàng có cân nặng thực tế >50kg và mức phí VCQT tính theo cân nặng > mức phí VCQT tính theo CBM.

TH2: Đơn hàng có số khối >5m3 và mức phí VCQT tính theo CBM > mức phí VCQT tính theo cân nặng.

Ví dụ: tham khảo 

Cân nặng ( Kg ) Số khối ( CBM ) Phí VCQT theo cân nặng ( VND ) Phí VCQT theo CBM ( VND ) Kết quả
50 KG 0.04 m3 1.100.000 156.000 Áp dụng VCTK
30 Kg 5 m3 930.000 19.500.000 Áp dụng VCTK
50 Kg 4 m3 1.100.000 15.600.000 Không áp dụng VCTK
30 Kg 4 m3 930.000 15.600.000 Không áp dụng VCTK