Hướng dẫn hạ link vào giỏ hàng yêu cầu đăng nhập tài khoản Taobao trên App Panama1688.

9 25 2023

Xin mời quý khách hàng xem hướng dẫn: hạ link vào giỏ hàng yêu cầu đăng nhập tài khoản Taobao trên App Panama1688.

Bước 1: Chuyển sang đăng nhập bằng số điện thoại 

Bước 2: Ấn đợi mã xác minh 

Bước 3: Đăng nhập tài khoản và đặt hàng hạ đơn như bình thường. 

Lưu ý: Những điều cần chuẩn bị trước khi ấn xác minh. 

+ Chọn mang 4G hoặc 5G 

+ Đợi mã xác minh nếu chưa nhận được cần đợi hết 60s, sau đó đợi 5 phút sau ấn lại đợi mã gửi về. Alibaba có thể gọi điện hoặc nhắn tin gửi mã xác minh. 

+ 1 ngày chỉ được ấn 2 lần nhận mã xác minh. Nếu quá sẽ phải đợi 24h sau. 

Link Video hướng dẫn: 

https://youtube.com/shorts/Nvh6hRMGlCE?si=pKY-SbQN4eM4aB2F

 

Trận trọng cảm ơn quý khách đã xem hướng dẫn mua hàng Panama1688

BQT Panama1688!