Tmall International công bố bảng xếp hạng giao dịch thương hiệu, thương hiệu nhập khẩu nào vượt trội trong Double 11?

11 15 2023

Vào nửa đêm ngày 12 tháng 11, Tmall Double 11 trong năm 2023 kết thúc. Dữ liệu cho thấy quy mô người dùng, quy mô người bán, khối lượng đặt hàng và tổng khối lượng giao dịch đang có mức tăng trưởng chung.

Cũng nóng là đường tiêu thụ nhập khẩu. Tmall Double 11 năm nay một lần nữa chứng minh thị trường Trung Quốc luôn là điểm nóng của các cơ hội toàn cầu. Tại Tmall International, Double 11 năm nay, tổng cộng 1.491 thương hiệu có tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 100% và nhiều xu hướng nhập khẩu đã có mức tăng trưởng bùng nổ.

Điều đáng nói là nhiều thương hiệu mới ở nước ngoài đã có khởi đầu thuận lợi trong việc thành lập doanh nghiệp tại Trung Quốc. Trong thẻ báo cáo bán hàng, doanh số bán hàng của 593 thương hiệu mới ở nước ngoài của Tmall International đã tăng gấp đôi và doanh số của 268 thương hiệu mới tăng gấp 10 lần.

 

 

Sau đây là danh sách xếp hạng giao dịch thương hiệu nhập khẩu Double 11 do Tmall International và "Tianxia Onlien Business" công bố. Chúng tôi mong muốn các thương hiệu toàn cầu tạo ra vinh quang lớn hơn.

 

 

Phiên dịch: Panama1688 Team