1688 điều chỉnh hệ thống xếp hạng người bán sản phẩm công nghiệp

1 6 2023

Mới đây, nền tảng 1688 đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh hệ thống đánh giá cửa hàng dành cho người bán trong ngành sản phẩm công nghiệp.

1688 LÀ GÌ? KINH NGHIỆM ĐẶT HÀNG TRÊN 1688 CHO NGƯỜI MỚI

Theo thông báo, để giúp người bán sản phẩm công nghiệp của 1688 thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của toàn bộ cửa hàng thông qua hệ thống tăng trưởng người bán, 1688 sẽ điều chỉnh hệ thống xếp hạng cửa hàng cho người bán sản phẩm công nghiệp vào ngày 6 tháng 1 năm 2023.

Thông báo cho thấy rằng sau khi thay đổi thứ nguyên tăng trưởng của người bán, "sức mạnh thu hút khách hàng" được bổ sung trên cơ sở "sức mạnh sản phẩm" và "sức mạnh dịch vụ"; Tỷ lệ phản hồi Wangwang, Tỷ lệ hiệu suất hậu cần, Tỷ lệ tranh chấp, GMV, Số lượng người mua dựa trên số lượng khách truy cập, chỉ số được thêm vào và chỉ số phụ Wangpu bị xóa; Danh mục được sử dụng làm đơn vị để xác định giá trị cụ thể của số lượng khách truy cập mục tiêu ở các cấp độ cửa hàng khác nhau, nghĩa là có sự khác biệt về giá trị cụ thể của chỉ báo số lượng khách truy cập trong các danh mục phụ chính khác nhau và các cấp độ cửa hàng khác nhau, và dữ liệu cụ thể có thể được nhập vào trang làm việc của người bán - chế độ xem Trung tâm tăng trưởng kinh doanh.

Thông báo nhắc nhở rằng thay đổi này sẽ được nâng cấp từ ngày 6 tháng 1 năm 2023, trong đó ngày 6 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023 là khoảng thời gian đệm. Điểm mới nhất sẽ được hiển thị từ đó trở đi; nếu điểm của thương nhân trong ngành sản phẩm công nghiệp giảm theo hệ thống đánh giá mới 1688, thì việc hạ cấp sẽ không được xử lý, tức là điểm ban đầu sẽ vẫn được hiển thị (điểm mới nhất sẽ được hiển thị sau khi thời gian đệm kết thúc) .

Nền tảng 1688 cũng đưa ra thông báo về việc điều chỉnh sản phẩm hiển thị danh thiếp của nhà máy 1688. Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm hiệu quả và tùy chỉnh nhẹ các sản phẩm dịch vụ của người mua trên nền tảng 1688, 1688 sẽ điều chỉnh logic hiển thị sản phẩm của nhà máy để hiển thị các sản phẩm tùy chỉnh đã xử lý. Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện từ ngày 6/2/2023.

Đồng thời, để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người mua trong việc tìm kiếm và xử lý các sản phẩm tùy chỉnh một cách hiệu quả, trong các tình huống tìm kiếm, đề xuất, danh sách nhà máy và các tình huống quảng cáo nhà máy khác, các nhà máy có số lượng lớn sản phẩm tùy chỉnh sẽ được hiển thị trước tiên.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team