Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh Trung Quốc 2021

10 1 2021
Kính gửi Quý Khách hàng!
Theo thông lệ hàng năm, người dân Trung Quốc sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021. Trong khoảng thời gian này, các vấn đề phát sinh về giao dịch mua hàng, trao đổi, xử lý khiếu nại Nhà cung cấp có thể sẽ chậm hơn so với thông thường.
Với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, việc thông quan hàng hóa giữa 2 nước vẫn diễn ra nhưng có thể sẽ chậm hơn so với thông thường.
Panama1688 xin thông báo để Qúy khách hàng nắm được thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.
Trân trọng ,
BQT Panama1688.com