JD.com công bố kế hoạch "Phục hồi công nghiệp"

1 13 2023

Vào đầu năm mới 2023 , JD Technology đã đưa ra kế hoạch "Phục hồi công nghiệp", kế hoạch này sử dụng 10 biện pháp trong 7 hạng mục. 

“ Hai hành động” tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là lực lượng chính trong sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, JD Technology lấy các dịch vụ tài chính trên nền tảng đám mây doanh nghiệp và chuỗi cung ứng làm điểm khởi đầu để phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và bắt đầu "cuộc chiến phục hồi niềm tin".

Chia sẻ lợi nhuận hàng trăm triệu nhân dân tệ, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ "có lợi cho đám mây". Vào tháng 1 năm 2023 , JD Cloud đã khởi động toàn bộ chiến dịch "Lợi ích cho đám mây" nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các công cụ kỹ thuật số hiệu quả và ổn định nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí công nghệ. Hành động này, nhằm vào cơ sở và nhu cầu khác biệt của việc xây dựng kỹ thuật số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã đưa ra nhiều quyền và lợi ích, và máy chủ đám mây nóng có mức chiết khấu tối thiểu là 1,1 %, điều này sẽ mang lại lợi ích cho 2 triệu doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa trên cả nước, và dự kiến ​​sẽ thu được hàng trăm triệu nhân dân tệ.

 “ Online + offline” tăng sức mạnh tiêu dùng nội sinh

Chuỗi " trực tuyến + ngoại tuyến" thúc đẩy ngành mang lại những điều tốt đẹp. Trong thời gian đầu năm, JD Cloud, với sự trợ giúp của cơ sở hạ tầng tiêu dùng mới và các biện pháp tiếp thị mới, đã thúc đẩy tiêu dùng xã hội và nâng cao sức mạnh nội sinh của phát triển kinh tế.

Liên kết công nghiệp và tiêu dùng, nền tảng thúc đẩy tiêu dùng thành phố thông minh của JD.com, phục hồi tiêu dùng dịch vụ. Thông qua "trực tuyến + ngoại tuyến", "công nghệ + vận hành" và các phương pháp khác, Nền tảng thúc đẩy tiêu dùng thành phố thông minh đám mây JD sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương ở Sơn Tây, Nội Mông, Trùng Khánh, Thành Đô, Hohhot, v.v. tổ chức các lễ hội hàng hóa năm mới trực tuyến và các hoạt động mùa tiêu dùng ngoại tuyến, Phát hành phiếu giảm giá ở Trịnh Châu, Trường Xuân và các thành phố khác. Cơ sở hạ tầng tiêu dùng mới này sẽ tận dụng những lợi thế của việc xây dựng bộ não tiêu dùng đô thị của JD.com, phát hành phiếu giảm giá tiêu dùng đô thị, tạo ra các nhóm kinh doanh thông minh và liên kết với các doanh nghiệp định cư trong khu công nghiệp kinh tế kỹ thuật số của thành phố, thúc đẩy cả hai đầu ngành và tiêu dùng, và sử dụng “tiêu thụ trí tuệ kỹ thuật số” để đốt cháy "Pháo hoa đô thị".

Đề án + Nền tảng" kích hoạt hiệu ứng động cơ công nghiệp

Sự phát triển chất lượng cao của các doanh nghiệp lớn, các khu công nghiệp chắc chắn là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi, nâng cấp công nghiệp và kích thích tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trong năm vừa qua, JD Cloud đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn 110% , phục vụ hơn 95% doanh nghiệp nhà nước lớn, 100 thành phố, 2.048 doanh nghiệp lớn, 914 tổ chức tài chính và hơn 2,07 triệu doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. . Đầu năm mới bấm nút tăng tốc để lao động, sản xuất trở lại, hễ có tín hiệu “phục hồi công nghiệp” là viết bảng trả lời niềm tin cho sự cải thiện của kinh tế đất nước và phát triển kinh tế năm 2023. 

 

Phiên dịch: Panama1688 Team