Thượng Hải khuyến khích phát triển các thiết bị sạc và hoán đổi xe điện và hỗ trợ thúc đẩy nhanh chóng các cọc sạc thông minh

10 4 2022

Vào ngày 29 tháng 9, mười cơ quan bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Thành phố Thượng Hải đã ban hành và thực hiện “Các biện pháp hỗ trợ phát triển các thiết bị sạc và hoán đổi xe điện ở Thượng Hải”.

Các biện pháp chỉ ra rằng việc xây dựng các trạm thu phí taxi cần được hỗ trợ. Các trạm được xây dựng và chứng nhận vào năm 2022 sẽ được hỗ trợ tài chính 30% giá trị thiết bị sạc. Các trạm này phải đáp ứng bốn yêu cầu. Thứ nhất, địa điểm nằm gần nơi đậu xe ban đêm của hãng taxi, nơi tập trung hoạt động, các trạm biến áp, trạm xăng đủ tiêu chuẩn, sân bay và bãi đậu (kho) ga đường sắt cao tốc, bán kính phục vụ tập trung dưới 5 km. Thứ hai, nhà ga có các chức năng phục vụ như nghỉ ngơi và vệ sinh. Thứ ba là cơ sở vật chất trong nhà ga chủ yếu là cọc điện một chiều, nên dành toàn bộ chỗ đậu cho xe năng lượng mới. Thứ tư là đáp ứng yêu cầu phát triển của bộ phận quản lý ngành.

Hỗ trợ khuyến mãi tăng tốc và áp dụng Cọc sạc thông minh. Khuyến khích các cọc sạc hiện có trong cộng đồng thực hiện chuyển đổi thông minh bằng cách lắp đặt bộ định tuyến năng lượng, thay thế các thiết bị, v.v. và cung cấp cho thiết bị sạc 300 nhân dân tệ cho mỗi cọc. Trợ cấp một lần sẽ được trao cho các công ty dịch vụ bất động sản hỗ trợ việc chuyển đổi và sử dụng chung các cọc sạc thông minh (đặc biệt) trong cộng đồng và tiêu chuẩn trợ cấp sẽ được thực hiện ở mức 500 nhân dân tệ cho mỗi cọc.

Hỗ trợ việc xây dựng tương tác về sạc và xả của mạng xe thông minh. Dựa trên nền tảng quản lý đáp ứng nhu cầu điện của thành phố, nền tảng thành phố và nền tảng doanh nghiệp sạc, thực hiện việc xây dựng các dự án tương tác sạc và xả xe thông minh, tổng hợp hiệu quả các nguồn sạc và xả có thể điều chỉnh của xe điện. Trợ cấp tài chính 30% giá trị thiết bị sạc và xả sẽ được trao cho các thiết bị sạc và xả thông minh. Theo đáp ứng nhu cầu điện hiện tại và các biện pháp hỗ trợ nhà máy điện ảo ở thành phố, dự án tương tác giữa phương tiện và mạng lưới có thể nhận được các khuyến khích sạc và xả bằng cách tham gia vào các dịch vụ phụ trợ và đáp ứng nhu cầu.

Hỗ trợ kết nối, mở và chia sẻ các phương tiện sạc. Khuyến khích dữ liệu và thông tin của các thiết bị sạc được kết nối với nền tảng của thành phố, đồng thời thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề như chiếm chỗ của xe chạy dầu và các phương thức thanh toán không nhất quán thông qua kết nối và chia sẻ thông tin. Nền tảng thành phố thực hiện đánh giá truy cập cho các trang web thu phí và doanh nghiệp hàng năm. Mức độ đánh giá của các trang web thu phí được chia thành bốn hạng: "ba sao", "hai sao", "một sao" và "không đủ tiêu chuẩn". Các tiêu chuẩn đánh giá được Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố ủy thác để xây dựng nền tảng thành phố và sau khi được báo cáo cho Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố và các bộ phận liên quan để phê duyệt, chúng sẽ được công bố trên trang web chính thức của nền tảng thành phố hàng năm.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team