Chi tiêu cho dịch vụ đám mây của Trung Quốc đạt 7,3 tỷ USD trong quý II, chiếm 12% toàn cầu

9 11 2022

Báo cáo mới nhất của Canalys cho thấy chi tiêu cho dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây ở Trung Quốc đại lục tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,3 tỷ USD trong quý 2 năm 2022, chiếm 12% tổng chi tiêu cho đám mây toàn cầu. So với đà tăng trưởng cao với 33% của thị trường dịch vụ đám mây toàn cầu, tăng trưởng của thị trường Trung Quốc đã chậm lại đáng kể, lần đầu tiên giảm xuống dưới 20%.

Báo cáo chỉ ra rằng Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud và Baidu Smart Cloud vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường điện toán đám mây Trung Quốc. Bốn nhà cung cấp hàng đầu chiếm 79% tổng chi tiêu ở Trung Quốc, nhưng cả bốn nhà cung cấp đều tăng trưởng chậm hơn so với các quý trước.

Chi tiêu cho dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây của Trung Quốc đại lục (Quý 2 năm 2022)

Nguồn: Canalys

Thị phần của Alibaba Cloud trong quý này chiếm 34%, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm thị phần khoảng 2% so với quý trước.

Huawei Cloud, nhà cung cấp điện toán đám mây lớn thứ hai, đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước trong quý và chiếm 19% trong thị trường.

Tencent Cloud đứng thứ ba, chiếm 17% thị trường điện toán đám mây của Trung Quốc. Vào tháng 6, Tencent Cloud thông báo rằng tất cả các doanh nghiệp nội bộ của họ, bao gồm QQ và WeChat, đã được chuyển hoàn toàn sang đám mây, một động thái giúp giảm đáng kể chi phí CNTT nội bộ của công ty.

Nhà cung cấp thứ tư, Baidu Smart Cloud, chiếm 9% thị phần, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team