Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

11 13 2020

Kính chào Quý Khách! 

Sau khi đã có đầy đủ thông tin, Panama1688 sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên Taobao (thông thường từ 3-5 ngày). Đối với các khiếu nại khác, thời gian xử lý của Panama1688 trong vòng 01-03 ngày. Quý khách tham khảo chi tiết các quy định xử lý khiếu nại Panama1688: http://panama1688.com/bai-viet/quy-dinh-va-chinh-sach/quy-dinh/thoi-gian-xu-ly-khieu-nai/

Trân Trọng,
BQT Panama1688.com