Sức hấp dẫn hiện tại của Trung Quốc đối với đầu tư nước ngoài từ phân tích dữ liệu là gì?

9 16 2022

Liệu Trung Quốc có thể tiếp tục hấp dẫn vốn nước ngoài?

 Công ty Tư vấn Quản lý Kearney đã tạo ra một tỷ lệ nhập khẩu sản xuất chia nhập khẩu hàng hóa sản xuất của Hoa Kỳ từ 14 quốc gia châu Á chi phí thấp cho sản lượng sản xuất của chính Hoa Kỳ. Tỷ lệ nhập khẩu ngành sản xuất này đã tăng từ 13,0% năm 2020 lên 14,5% năm 2021 (Hình 1), tức là tỷ lệ hàng sản xuất nhập khẩu so với hàng sản xuất trong nước đã tăng lên, cho thấy hoạt động sản xuất gia công lớn hơn việc chuyển địa điểm kinh doanh. Dữ liệu của Kearney thực sự không có xu hướng di dời doanh nghiệp.

 Hình 1  Tỷ lệ nhập khẩu hàng sản xuất tại Hoa Kỳ của Kearney ( % )

 Kearney cũng tính toán Chỉ số Đa dạng hóa Trung Quốc, cho thấy tỷ trọng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Trung Quốc từ 14 quốc gia châu Á có chi phí thấp. Chỉ số này đã giảm từ 66% trong năm 2017-2018 xuống còn 55% trong quý 4 năm ngoái (Hình 2).

 Hình 2  Chỉ số Đa dạng hóa Trung Quốc của Kearney

 Nếu chúng ta so sánh hai bộ dữ liệu này cạnh nhau, chúng ta có thể thấy rằng trong khi Mỹ thực sự ngày càng phụ thuộc vào các sản phẩm châu Á, thì một số hàng hóa mà họ mua từ Trung Quốc trong quá khứ hiện đến từ các nước châu Á cạnh tranh với Trung Quốc. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên khi mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn được duy trì.

 Cách dễ nhất để đánh giá mức độ hấp dẫn của Trung Quốc như một điểm đến đầu tư là xem xét xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào Trung Quốc. Tại đây, chúng tôi kiểm tra cẩn thận dữ liệu hàng tháng do Bộ Thương mại Trung Quốc cung cấp.

 Sau khi tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 3% từ năm 2015 đến năm 2020, dòng vốn FDI hàng năm đã tăng 20% ​​vào năm ngoái, theo Bộ Thương mại (Hình 3). Ngoài ra, số liệu từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay cho thấy tốc độ tăng trưởng đã vượt quá 20%.

 Những dữ liệu tần số cao này không cho thấy bất kỳ nguyên nhân nào đáng lo ngại.

 Hình 3  Dòng vốn FDI (theo năm)

 Quy mô FDI của Trung Quốc có thể được hiểu rõ hơn nếu chúng ta nhìn nó trong bối cảnh toàn cầu.

 Theo số liệu do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển thu thập, dòng vốn FDI vào Trung Quốc đã tăng từ dưới 4 tỷ USD năm 1990 lên 181 tỷ USD vào năm ngoái (Hình 4). Trong giai đoạn này, tỷ trọng dòng vốn FDI toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ 1,7% lên 11,4%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng tỷ trọng FDI toàn cầu của Trung Quốc không được thuận lợi. FDI tăng nhanh vào giữa những năm 1990 khi Trung Quốc dựa vào vốn nước ngoài để xây dựng cơ sở sản xuất của mình. Từ năm 2000 đến năm 2019, Trung Quốc thu hút trung bình gần 8% tổng vốn FDI toàn cầu. Năm 2020, thị phần có liên quan của Trung Quốc đã tăng lên 16%, sau khi ổn định ở mức 11% vào năm ngoái.

 Những con số này cho thấy tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là một điểm đến đầu tư đã thực sự tăng lên trong những năm gần đây.

 Hình 4  Trung Quốc: Quy mô dòng vốn FDI và tỷ trọng toàn cầu

 Trong khi tỷ trọng FDI nhận được trên toàn cầu đang tăng lên, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào vốn nước ngoài đã giảm đáng kể. Sử dụng dữ liệu từ Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển, chúng ta có thể tính toán dòng vốn FDI hàng năm dưới dạng tỷ lệ phần trăm trong tổng hình thành vốn cố định của các quốc gia. Vào năm 2020, dòng vốn FDI giảm xuống chỉ còn 2% trong tổng vốn cố định hình thành của Trung Quốc, giảm so với mức đỉnh 17% vào năm 1994 (Hình 5).

 Điều đáng chú ý là Trung Quốc ít phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn các nước ASEAN, các nước khu vực đồng euro và thậm chí cả Hoa Kỳ.

 Tiết kiệm trong nước cao của Trung Quốc khiến việc dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài để đáp ứng nhu cầu đầu tư là không cần thiết. Tất nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn rất quan trọng đối với Trung Quốc, vì các công ty nước ngoài có thể mang đến công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến quốc tế. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài tuy nhỏ nhưng lại mang tính chuyên môn hóa cao, điều này cũng được chú trọng bởi “chiến lược lưu thông kép”.

 Hình 5  Dòng vốn đầu tư trực tiếp:% trong tổng vốn cố định hình thành

 Bản chất của đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc cũng đang thay đổi. Đầu những năm 2000, 2/3 vốn nước ngoài chảy vào lĩnh vực sản xuất (Hình 6). Sau khi sức hấp dẫn của bất động sản tăng lên, năm 2014, gần 30% vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ngành bất động sản. Trong những năm gần đây, đầu tư nước ngoài ưu tiên các ngành như dịch vụ cho thuê và kinh doanh, nghiên cứu khoa học và dịch vụ kỹ thuật, và công nghệ thông tin.

 Hình 6  Trung Quốc: Tỷ trọng dòng vốn FDI theo ngành

 Trong 10 năm qua, Hoa Kỳ là điểm đến số một của dòng vốn FDI hàng năm, chiếm trung bình 17% tổng số vốn toàn cầu (Hình 7). Trung Quốc đã đứng thứ hai trong 8 năm trong 10 năm qua, với tỷ trọng trung bình chỉ là 9%. Tỷ trọng trung bình cho khu vực đồng euro là 18%. Thị phần trung bình của ASEAN là 9%, giống như của Trung Quốc.

 Hình 7 Dòng vốn FDI :% trong tổng số

 Các công ty đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm đa dạng hóa nguồn cung ứng, tăng hàng tồn kho và trả lại hàng. Một phân tích về bảng điểm thu nhập của các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho thấy hồi hương là một giải pháp thay thế tốn kém do chi phí lao động của Mỹ tăng cao và các công ty có nhiều khả năng tăng cường chuỗi cung ứng bằng cách tích trữ hàng tồn kho.

 Có ba yếu tố chính đằng sau sự hấp dẫn liên tục của Trung Quốc với tư cách là một điểm đến đầu tư.

 Thứ nhất, các công ty đa quốc gia thích gần gũi hơn với khách hàng của họ. Điều này đúng đối với các nhà sản xuất và còn đúng hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Thị trường Trung Quốc rất lớn và ngày càng phong phú. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế có khả năng sẽ thiết lập ngày càng nhiều hoạt động ở Trung Quốc do lĩnh vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc.

 Thứ hai, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách cụ thể để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2018, Trung Quốc công bố "danh sách tiêu cực" các ngành cấm đầu tư nước ngoài, làm tăng tính minh bạch của hệ thống đầu tư. Những ngành không có trong danh sách được mở. Năm 2018, có 152 ngành trong danh sách. Theo thời gian, số ngành nghề bị cấm đầu tư tiếp tục giảm, hiện ở mức 117 (giảm 23%). Tương tự như vậy, số lượng các ngành mà Trung Quốc khuyến khích FDI thông qua các chính sách ưu đãi về thuế và sử dụng đất đã tăng từ 348 vào năm 2017 lên 516 vào năm 2022 (tăng 48%).

 Thứ ba, mặc dù các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc đã mang lại một số tác động, nhưng Trung Quốc vẫn là một nền tảng xuất khẩu đáng tin cậy. Thị phần xuất khẩu hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc tăng nhanh vào năm 2020, lên hơn 15% vào năm 2021 (Hình 8). Các công ty nước ngoài, chiếm gần 40% xuất khẩu của Trung Quốc, ủng hộ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và tương đối linh hoạt của Trung Quốc.

 

Hình 8  Tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc