Alipay giúp người dùng tìm ra giải pháp tối ưu cho các quyết định đầu tư

12 12 2022

Trong quản lý tài sản của người dân, các dịch vụ công khai ngày càng trở thành một phương tiện quan trọng để người dân có được thu nhập từ vốn và chia sẻ thành quả của sự phát triển kinh tế với ngưỡng đầu tư toàn diện, tính minh bạch cao, quản lý vận hành tiêu chuẩn và thu nhập tương đối ổn định.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số nhà đầu tư thông thường chưa được hưởng đầy đủ lợi tức của sự phát triển kinh tế trong quá trình đầu tư thực tế. Theo "Báo cáo điều tra về nhà đầu tư trên thị trường quỹ đại chúng quốc gia (2020)" do Hiệp hội quản lý tài sản Trung Quốc phát hành, có nhiều trở ngại ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trung và dài hạn của nhà đầu tư, chủ yếu tập trung vào việc lựa chọn quỹ, thời gian nắm giữ và hiệu suất thu nhập.

Do đó, từ góc độ thay đổi hiện trạng này, hành vi của các nhà đầu tư cần có sự hướng dẫn của các chuyên gia để thay đổi vấn đề quản lý tài sản “quỹ kiếm tiền và người bình thường không kiếm tiền”. Trên cơ sở đó, dịch vụ tư vấn đầu tư quỹ ra đời.

Pioneer, một tổ chức tư vấn đầu tư hàng đầu được thành lập bởi Ant Group và Vanguard, tổ chức quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, đã ra mắt dịch vụ "Help You Investment" (Giúp bạn đầu tư) trên Alipay vào tháng 4 năm 2020, cung cấp các tài sản được ủy thác hoàn toàn như lựa chọn cơ sở, phân bổ và điều chỉnh vị trí. Các dịch vụ quản lý được thiết kế để giúp người dùng thu được lợi nhuận lâu dài và ổn định.

"Help You Investment"  trên Alipay tiến hành đánh giá và phân tích được cá nhân hóa dựa trên phong cách đầu tư khác nhau của người dùng, nhu cầu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm đầu tư, v.v., sau đó tùy chỉnh các kế hoạch đầu tư quỹ "phù hợp" cho người dùng, được cá nhân hóa hơn. Sau khi nhà đầu tư xác nhận kế hoạch kết hợp và chuyển số tiền đầu tư, tất cả các hoạt động đầu tư tiếp theo sẽ được hoàn thành bởi mô hình thông minh và đội ngũ chuyên nghiệp đằng sau "Help You Investment" và người dùng có thể tận hưởng phương pháp quản lý tài chính "phẳng".

Dựa trên nền tảng vững chắc của hai cổ đông lớn, tính năng "Help You Investment" của Alipay rất nổi bật trong thuật toán thông minh. Nó giới thiệu mô hình VCMM độc quyền của Vanguard, có thể phân tích hơn 150 lợi nhuận tài sản và biến dữ liệu kinh tế trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu thông qua mô hình, từ đó giúp tính toán phân bổ tài sản của người dùng, lợi tức đầu tư và xác suất rủi ro.

Trong một thời gian dài, thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã bị chi phối bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ngược lại, thị trường Hoa Kỳ bị chi phối bởi các thể chế. Theo "Sách thông tin về công ty đầu tư năm 2020" của ICI, tính đến cuối năm 2020, quy mô tài sản của ngành quỹ tương hỗ Hoa Kỳ là 23,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và 75% hộ gia đình Hoa Kỳ đã mua quỹ thông qua các cố vấn đầu tư chuyên nghiệp. Có thể nói, nghiệp vụ tư vấn đầu tư quỹ là nhân tố quan trọng thúc đẩy thể chế hóa thị trường, đồng thời cũng là xu thế lớn.

Trong tương lai, khi thị trường chứng khoán của Trung Quốc tiếp tục trưởng thành và nền kinh tế phát triển, những người bình thường sẽ có nhiều nhu cầu hơn về kinh doanh đầu tư. Sự phát triển của tư vấn đầu tư quỹ là tất yếu và sẽ có một thị trường rộng lớn. "Help You Investment" tiếp tục đào sâu ngành tư vấn đầu tư quỹ, cung cấp cách quản lý quỹ hợp lý và khoa học cho nhiều nhà đầu tư hơn.Phiên dịch: Panama1688 Team