Bảy công ty Trung Quốc lọt top 50 công ty sáng tạo nhất thế giới vào năm 2022

9 20 2022

Chiều 19/9, Tập đoàn Lenovo cho biết Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) mới đây đã công bố danh sách 50 công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2022. Đứng đầu là Apple; Huawei, Alibaba và Lenovo là ba công ty hàng đầu của Trung Quốc.

Dữ liệu xếp hạng cho thấy, phù hợp với xu hướng của 5 năm qua, Châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc Đại Trung Quốc vẫn là những trung tâm đổi mới đang lên. Cụ thể, có 7 công ty Trung Quốc lọt vào danh sách, đó là: Huawei (thứ 8), Alibaba (thứ 22), Lenovo (thứ 24), JD.com (thứ 30), Xiaomi (thứ 31), Tencent (thứ 41), ByteDance (thứ 45). Trong số đó, chỉ có thứ hạng của Tập đoàn Lenovo là được cải thiện.

There Are Lots Of Lenovo Laptops Floating Around On The ISS

Nhóm tư vấn Boston cho biết trong báo cáo rằng các công ty đã khảo sát sự đổi mới trong khí hậu và tính bền vững lần đầu tiên trong năm nay và mặc dù 2/3 số công ty coi đó là ưu tiên hàng đầu, nhưng chỉ 20% thực sự đổi mới trong các lĩnh vực này. 

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy nhiều công ty trong số 50 công ty hàng đầu năm nay nằm trong số những công ty đầu tiên áp dụng các nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và đưa ra cam kết không carbon. Nhìn chung, các công ty có năng lực đổi mới thành thục và đi vào thực tế có hiệu quả kinh doanh tương đối tốt, tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm mới, dịch vụ mới và mô hình kinh doanh mới gấp 4 lần các công ty khác. Là động lực phát triển của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự bền vững của doanh nghiệp.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team